Aktuellt,  Nyheter,  Skattenytt

Tjänsteställe måste anges på arbetsgivardeklarationen

Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023.

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Sen finns några undantag till huvudregeln. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. Observera att uppgift om en anställds tjänsteställe inte är samma som den uppgift om arbetsställenummer som arbetsgivare lämnar i individuppgiften.

För er som arbetar tex i Visma eEkonomi Pro skall ange uppgifterna i fälten Arbetsplatsens gatuadress och Arbetsplatsens ort under Inställningar – Företagsinställningar – Löneuppgifter.

Läs mer på Skatteverkets sida

Behöver du hjälp med #digitalisering, #redovisning, #bokslut, #deklaration, #löner eller annat inom redovisning kontakta mig gärna via formuläret.