Aktualiteter

Nytt och på gång

Då var det dags för förändringar och tiden som anställd ekonomiansvarig är förbi, numera fakturerar jag min tid.

Arbetar på uppdrag som ekonomiansvarig och med redovisning, löner, skatter, bokslut och årsredovisning i varierande omfattning till främst fåmansbolag. Arbetar också med övrigt inom ekonomiadministration, rådgivning och effektivisiering mm.

Vidarutveckling och fortbildning med inriktning på fåmansbolag samt bredda mig inom övriga kompetensbitar är viktiga delar i att hålla sig uppdaterad.

I dagarna har jag dragit igång byråstöd med alla komponenter Visma Byråstöd/Advisor Visma och det är lite spännande med allt som går att göra. Lite mer om dom olika delarna jag arbetar  med finns att läsa om under tjänster.