• Aktuellt,  Nyheter,  Skattenytt

    Tjänsteställe måste anges på arbetsgivardeklarationen

    Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen…