• Skatteverket

    Kvarskatt över 30,000 kr

    För dig som riskerar att få kvarskatt över 30,000 kronor betala in det överstigande beloppet senast den 13/2. Du ska ha betalat in Extra inbetalning, över 30 000 kr Om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor ska du ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta. Ränta på belopp över 30 000 kr…