• Parkering
    Övrigt

    Parkering blir åter förmånsskattepliktig

    Det kommer att vara fortsatt skattefri förmånsparkering under första halvåret 2022. Beslutet  gäller från 1 mars och kommer att gälla retroaktivt från 1 januari tom 30 juni. Förmånsskatteplikten för fri parkering kommer att återföras från 1 juli kommer Skattefriheten för parkering gäller bilar, moped, motorcyklar och cykel och riktar sig till alla som arbetar på arbetsplatsen och då räknas även…