• Aktuellt,  Övrigt

    Parkering blir åter förmånsskattepliktig

    Parkering

    Det kommer att vara fortsatt skattefri förmånsparkering under första halvåret 2022. Beslutet  gäller från 1 mars och kommer att gälla retroaktivt från 1 januari tom 30 juni. Förmånsskatteplikten för fri parkering kommer att återföras från 1 juli kommer Skattefriheten för parkering gäller bilar, moped, motorcyklar och cykel och riktar sig till alla som arbetar på arbetsplatsen och då räknas även externa personer som kan få en parkering. Det är av vikt att parkeringen ligger i nära anslutning till arbetsplatsen och att inte arbetsplatsen är i bostaden. För mer information kan du läsa här på Skatteverkets sida.