• Aktuellt,  Nyheter,  Skattenytt

    Tjänsteställe måste anges på arbetsgivardeklarationen

    Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen…

  • Råd och tips

    Känner du till den sänkta arbetsgivaravgiften för unga?

    Du som anställer unga födda 1999–2003 har väl koll på att arbetsgivaravgiften har sänkts ytterligare nu under sommaren. Du betalar endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar mellan 19 och 23 år under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2022 på ersättningar upp till max 25,000:-. Sedan den 1 januari 2021 är arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar 19,73 procent. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till…