Skatteverket

Kvarskatt över 30,000 kr

För dig som riskerar att få kvarskatt över 30,000 kronor betala in det överstigande beloppet senast den 13/2.

Du ska ha betalat in

Extra inbetalning, över 30 000 kr
Om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor ska du ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta. Ränta på belopp över 30 000 kr börjar räknas från och med den 14 februari 2023.

Du kan betala med Swish eller till Skatteverkets bankgiro.

Om du betalar med Swish, tänk på att bankerna har olika beloppsgränser. Du kan betala in högst 40 000 kronor per dygn till Skatteverket. Du kan behöva gå in på din internetbank och justera din beloppsgräns.

Om du betalar via bankgiro använder du 5050-1055. Ta fram ditt OCR-nummer i Skatteverkets e-tjänst nedan.

För privatpersoner eller enskilda firmor, https://sso.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/ocrberakning.4.18e1b10334ebe8bc80005111.html

För aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- eller kommanditbolag,
https://sso.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/ocrberakning.106.233f91f71260075abe8800010991.html